The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer

60,00 

Głównym założeniem szkolenia wstępnego ogólnego jest zaznajomienie pracownika z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie BHP oraz z zasadami pierwszej pomocy. Odbywają go, przed dopuszczeniem do pracy m.in: nowo zatrudnieni pracownicy.

Regulamin Sklepu

We invite you to undertake compulsory training in the field of occupational safety and health, organized in the form of self-directed education, in accordance with the Ordinance of the Minister of Economy and Labor of 27 July 2004 on compulsory OSH training (Journal of Laws of 2004, No. 180 , item 1860 with later amendments).