Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Promocja!

Original price was: 120,00 zł.Current price is: 100,00 zł.

Cel szkolenia okresowego BHP: Uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności:

  1. Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z zagrożeniami,
  2. Bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Adresaci szkolenia BHP:

  1. Pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  2. Inne osoby kierujące pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Regulamin Sklepu

Szkolenie okresowe odbywa się przez nasz platformę szkoleniowa:

Szkolenia okresowe powinny się odbyć od 6 do 12 miesięcy od daty szkolenia wstępnego a ich ważność zależy od grupy stanowisk. Niektóre stanowiska są zwolnione z tego obowiązku.

Pracodawcy i osoby kierujace innymi pracownikami powinny odbyć szkolenie okresowe do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy na powyższych stanowiskach.