Szkolenie okresowe dla służb medycznych

Promocja!

55,00 

W służbie zdrowie bezpieczeństwo pracy ma szczególnie znaczenie – w placówkach tego typu ryzyko zawodowe jest znaczące, dlatego znajomość przepisów jest niezbędna, aby zapobiegać wypadkom i wiedzieć, jak postępować w sytuacjach nagłych. Ma to znaczenie nie tylko dla pracowników służby zdrowia np. fizjoterapeutów czy rehabilitantów, ale także dla bezpieczeństwa pacjentów i podopiecznych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Regulamin Sklepu

Szkolenie odbywa się elektronicznie

 

Zdania personelu medycznego, narażonego na działanie czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku