(RU) Периодическое обучение-инструктаж по технике безопасности и гигиене труда для физических работников (okresowe)

60,00 

Szkolenia BHP reguluje przepis z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia wstępne dla pracowników musi być oparte o indywidualne grupy stanowiska pracy.

Regulamin Sklepu

Szkolenia okresowe BHP muszą być obowiązkowo powtarzane w czasie zatrudnienia pracownika. Służą one przypomnieniu wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacji wiedzy uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tej materii. Częstotliwość szkoleń okresowych BHP jest uzależniona od rodzaju i warunków wykonywania pracy.