Szkolenie okresowe dla nauczycieli

Promocja!

Original price was: 55,00 zł.Current price is: 50,00 zł.

Cel szkolenia okresowego BHP: Uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności:

  1. Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z zagrożeniami,
  2. Bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Adresaci szkolenia BHP:

  1. Pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  2. Inne osoby kierujące pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Regulamin Sklepu

Szkolenie okresowe odbywa się przez nasz platformę elektroniczną polega na :

W myśl przepisów ww. ustawy, od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Państwowa Inspekcja pracy