Початковий інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (wstępne)

60,00 

Głównym założeniem szkolenia wstępnego ogólnego jest zaznajomienie pracownika z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie BHP oraz z zasadami pierwszej pomocy. Odbywają go, przed dopuszczeniem do pracy m.in: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci -praktykanci, uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Regulamin Sklepu

Мета інструктажу
Метою інструктажу є оновлення та доповнення знань і навичок, зокрема у галузі:
А) положень і правил техніки  безпеки і гігієни праці, що пов’язані з роботою.
Б) загроз, що пов’язані з виконуваною роботою,  а  також способів захисту від даних загроз
В) дії в ситуації аварії і в інших загрозливих випадках.