Szkolenia BHP UA

Szkolenia BHP – UA – sklep online

Wstępne oraz okresowe szkolenia BHP w języku ukraińskim, organizowane przez naszą firmę szkoleniową, przeznaczone są dla pracowników fizycznych. Szkolenia obejmują przeprowadzenie oceny zagrożeń i ryzyka dla zdrowia lub życia pracowników na stanowisku pracy oraz zaznajomienie pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem szkolenia jest kształtowanie dobrych postaw w aspekcie BHP oraz wskazanie sposobów organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także sposobów postępowania w razie zagrożenia lub wypadku przy pracy.

Jak często należy przeprowadzać szkolenia okresowe BHP robotników?

W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolenia okresowe BHP należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 3 lata, natomiast jeśli robotnicy zatrudnieni są przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wówczas szkolenia okresowe BHP, m.in. szkolenia BHP dla dekarzy są obowiązkowo przeprowadzane raz w roku. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się m.in.:

prace na wysokości,

roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu w zakładzie,

prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

prace w przestrzeniach zamkniętych, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Szkolenia BHP w języku ukraińskim – sklep online

W naszej ofercie oprócz szkoleń BHP w języku ukraińskim w sklepie online są dostępne także szkolenia BHP w języku rosyjskim, polskim i angielskim. Szkolenia w obcych językach powstały z myślą o wielokulturowych zespołach. Pracownicy zza granicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych w swoim rodzimym języku, co z jednej strony znacząco przyspiesza naukę, z drugiej zaś – przekłada się na większe bezpieczeństwo w miejscu pracy. Pracodawcy natomiast spełniają wymogi prawa, dając pracownikom dobre narzędzie do zdobycia potrzebnych kwalifikacji. Mają też pewność, że wszystkie, także techniczne określenia, zostały zrozumiane. Sklep internetowy jest dostępny przez całą dobę, więc zakupów można dokonać w dowolnym momencie.