Preventive training course the SARS-CoV-2 coronavirus

50,00 

During the epidemic, in terms of changes in the scope and hygiene of work, the provisions of the Act on the change in health, preventing, counteracting and combating COVID-19, other diseases and crisis situations caused by them were in force.

Regulamin Sklepu

W myśl przepisów ww. ustawy, od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, możliwe jest przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.