Szkolenia prewencyjne z COVID-19 PL+EN

Szkolenia prewencyjne z COVID-19 – sklep online

Szkolenia prewencyjne z COVID-19 umożliwiają szczegółowe zapoznanie się z przepisami, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii. Podczas szkoleń z COVID-19 w przystępny sposób przekazujemy szereg informacji na temat zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Szkolenia prewencyjne z zakresu wiedzy o koronawirusie SARS-CoV-2 odbywają się przez internet.

BHP w czasie pandemii

Pracodawca zobowiązany jest do podejmowania działań, które mają na celu zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wiąże się to z koniecznością wdrożenia w zakładach pracy odpowiednich procedur, umożliwiających ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Do podstawowych działań prewencyjnych BHP w czasie pandemii należy m.in. wprowadzenie reżimu sanitarnego, w tym przestrzeganie higieny i dezynfekcji na terenie zakładu pracy, a także promowanie dobrych nawyków, które mogą zminimalizować ryzyko zakażenia, w tym ograniczanie kontaktów pomiędzy pracownikami oraz klientami firm, zachowywanie dystansu społecznego. Szkolenia profilaktyczne z COVID-19 poruszają szerokie spektrum zagadnień związanych z przystosowaniem stanowisk pracowniczych oraz ochroną zdrowia pracowników w czasie pandemii.

Szkolenia prewencyjne z COVID-19 – kup online

W ostatnim czasie pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele przedsiębiorstw oraz instytucji w Polsce zaczęło przenosić swoje szkolenia do środowiska online. Nasze szkolenie prewencyjne z zakresu wiedzy o koronawirusie SARS-Cov-2 jest realizowane właśnie w ten sposób, zarówno po polsku, jak i po angielsku z myślą o zespołach wielonarodowych. Szkolenia prewencyjne z COVID-19 w sklepie online sprawdzają się doskonale w wielu organizacjach. Przede wszystkim można uczestniczyć w nich z różnych miejsc. Oprócz tego szkolenia przez internet oferują wiele nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Dodatkowymi ich zaletami jest brak kosztów związanych z organizacją szkolenia stacjonarnego jak koszt transportu czy wynajmu sali.