Szkolenia dla dekarzy

Szkolenia BHP dla dekarzy

Szkolenia BHP dla dekarzy przeznaczone są dla pracowników, którzy narażeni są na ryzyko działania pyłu azbestu podczas usuwania wyrobów azbestowych, a także dla pracodawców i kadry kierowniczej, odpowiedzialnych za pracowników wykonujących prace dekarskie. Podczas szkolenia omawiane są przepisy i wymogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym m.in. środki ostrożności oraz środki ochrony indywidualnej, które mają na celu ograniczenie narażenia na pył azbestu, a także zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia i sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Ocena ryzyka zawodowego dekarzy

Robotnicy dachowi narażeni są na wiele niekorzystnych oddziaływań środowiska pracy. Ocena ryzyka zawodowego dekarzy to obowiązkowy dokument, w firmie która zatrudnia pracowników przy wykonywaniu usług dekarskich. Ocenę ryzyka zawodowego powinien sporządzić specjalista BHP po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stanowiska pracy w zakładzie pracy. Nasza firma zajmuje się profesjonalnym opracowywaniem ocen ryzyka zawodowego. Na podstawie pełnej oceny ryzyka przeprowadzane są szkolenia BHP dla pracowników.